Aguila Mirko

MÓJ LUD ROZPOZNAŁ, KIM BYŁ PRZYWÓDCA.


Mój lud rozpoznał, kim był Przywódca. Ludzie szli za nim, ponieważ był wspaniały.
Nigdy nie wygrywał żadnych wyborów ani nie został powołany przez żaden rząd.
To nie jest sposób, w jaki stajesz się Przywódcą.
To był zaszczyt, który wygrałeś.I zasłużyłeś na to, ponieważ przez lata szukałeś Ciszy i Ducha.
Są Przywódcy i też są gubernatorzy. W Narodzie Ludzi Ziemi jesteśmy przyzwyczajeni do Przywódców. Kiedy kierowali dobrze, zostaliśmy z nimi. Kierowanie dla nas było, nie oddalać się od Serca i podążać za głosem Natury.
System nowoczesnych cywilizacji sprawia, że ludzie stają się władcami zgodnie z prawem, nawet jeśli nie są przywódcami.
W jaki sposób kalendarz może nam powiedzieć, jak długo dana osoba będzie Przywódcą? To absurd. Szef jest przywódcą, póki ludzie w niego wierzą i póki jest on najlepszą osobą, by nas poprowadzić.
Przywódcą jest ten, który zwyciężył Duchową Ciszę.
A ludzie, widząc, że twoje czyny są poruszone prez Miłość do Ducha, podążają za tobą.
Możesz być Przywódcą tylko wtedy, gdy ludzie podążają za tobą.
W przeszłości, kiedy potrzebowaliśmy uzdrowiciela, który nas prowadzi, stał się naszym przywódcą. A może potrzebowaliśmy głębokiego myśliciela. Wojownik wiedział, kiedy jego czas się kończy, i nie zamierzał być naszym przywódcą poza czasem, który był potrzebny.
Był dumny z tego, że służył swojemu ludowi i wiedział, kiedy nadszedł czas, aby odejść. Nie mógł zostać przywódcą, chyba że prowadził ludzi tak, jak ludzie chcieli by nimi kierować. Droga serca. Dlatego wiedzieliśmy, jak sprawdzić, kto jest liderem. Ludzie go potrzebowali, a ludzie podążali za nim. Był inteligentny. I zrozumiał, co współczesny człowiek szykuje.
Ludzie widzieli, że on nie może być oszukany przez ludzi, którzy nie mogli znieść uznania swojej prawdy, a więc szli za nim. Dlatego ci, którzy dominują w nowoczesnych cywilizacjach, nie znoszą i nienawidzą naszych najmądrzejszych przodków.
Ponieważ byli prawdziwymi przywódcami i ludzie ich słuchali, a oni nie słuchali tych, których dzisiejszy świat nazywa władcami.
Przywódca zawsze posłucha potrzeb Ludu.
Przywódca to ten, który myśli o swoim Ludzie przed nim.
Martwi się o ludzi i stara się widzieć, żeby niczego im nie brakowało.
On jest tym, który podejmuje decyzje z Umysłem w swoim Ludzie, jego Ciało w kontakcie z Ziemią i Jego Serce w Niebie.
Mieliśmy liderów, a nie gubernatorów.
Przywódca był tym, który szukał uścisku prerii, ponieważ wiedział, że objęciem Ziemi było objąć Jego lud.
Lakhota.

Ek-Al Mirko

Mitakuye Oyasin.


Kiedy mówimy Mitakuye Oyasin „Wszystkie nasze relacje”

wiele osób nie rozumie znaczenia tych słów.

Zwrot Mitakuye Oyasin ma większe znaczenie niż tylko nasi krewni.

Tak, to prawda; wszyscy jesteśmy jedną ludzką rasą.

Ale słowo Mitakuye oznacza relacje,

a Oyasin znaczy więcej niż rodzina,

więcej niż Naród,

więcej niż cała ludzkość,

wszystko, co ma ducha.

Sama Ziemia, Unci Maka, jest naszym związkiem,

podobnie jak niebo, Dziadek Niebo,

i tak samo jest z Bizonem,

tak jak każde z dwunożnych, czworonożnych,

tych, które pływają, tych, które latają,

naród korzenia i istoty pełzające,

które dzielą z nami świat.

Mitakuye Oyasin odnosi się do wzajemnych powiązań wszystkich istot

i wszystkich rzeczy.

Wszyscy jesteśmy połączeni.

Jesteśmy jednością.

Lakhota.

Ek-Al Mirko

 

MODLITWA PRZODKÓW


Kiedy się urodziłeś,

Ziemia stała się twoim ciałem,

Kamień stał się twoją kością,

Morze stało się twoją krwią,

Słońce stało się twoimi oczami,

Księżyc stał się twoim umysłem,

Wiatr stał się twoim oddechem.

Po przejściu do Innego Świata:

Twój oddech stał się Wiatrem,

Twój umysł stał się Księżycem,

Twoje oczy stały się Słońcem,

Twoja krew stała się Morzem,

Twoja kość stała się Kamieniem,

Twoje ciało stało się Ziemią.

Kiedy My Przodkowie urodziliśmy się , zrobiłeś to samo dla nas:

Przywołałeś Ziemię i Skałę;

Morze powstawało i Słońce zstąpiło;

Księżyc zaświecił i Wiatr zaśpiewał;

Dla tych, którzy przyjdą później, zrobimy tak jak,zrobiłeś dla nas.

Kiedy odejdziemy, zrobimy tak jak, zrobiłeś wcześniej.

Przodkowie Czcimy Was

Ek-Al Mirko