Aguila Mirko

DUCHOWOŚĆcropped-AlexGrey-Theologue

Duchowość jest przebudzeniem do boskiej świadomości, która jest w nas. Duchowość nie jest religią lub wiarą, jest to nauka, która stara się odkryć te same odpowiedzi, których szukają tradycyjni naukowcy. Duchowość jest nauką, która stara się znaleźć odpowiedzi na to, kim jesteśmy, czym jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy po śmierci. Nie należy mylić duchowości z obrzędami, czy rytuałami religijnymi.

sinmiedo3

Duchowość jest osobistym sprawdzianem hipotezy, że istnieje siła wyższa, która dała początek wszelkiego stworzenia; że wyższa moc jest w nas, i że siłę wyższą można poznać i doznać. Naszą pracownią, naszym laboratorium jest nasze ludzkie ciało. Na przestrzeni wieków, pojawili się ludzie zmierzający uzyskać odpowiedzi na tajemnice życia i śmierci. Ci ludzie wykonali eksperyment duchowości wewnątrz ich własnego laboratorium, własnego ciała ludzkiego. Każdy badacz duchowości w swoim czasie i środowisku stwierdził, że istnieje siła wyższa poza wszelkie stworzenie i jest również w nas. Odkryli, że jesteśmy czymś więcej niż ciało i kości.

VIBRACIONES DE LUZW nas jest boski duch, który pochodzi z naszej mądrości. Odkryli również, że ta część z nas może istnieć bez ciała fizycznego.

Zaskakujące jest to, że ich odkrycia, obejmują wszystkie epoki historii człowieka. Niektóre z tych osób żyło tysiące lat temu. Ta grupa naukowców została uznana za świętych, mistyków, proroków, filozofów i nauczycieli wszystkich religii i wierzeń. Kiedy oni zbadali naukę o duchowości, odkryli te same prawdy.

Gdybyśmy czytali pisma i nauczanie jednego z nich, a następnie drugiego, nie znając autorów, mogłoby się wydawać, że pisze ta sama osoba. Każdy z nich badał hipotezy i doszedł do tych samych rezultatów, istnieje boska moc, boska moc, która jest w nas, a tę moc można poznać.
luzNauka o duchowości dąży do poznania Istoty znajdującej się poza wszelkim stworzeniem. Hipoteza twierdzi, że istnieje siła wyższa, która spowodowała powstanie stworzenia. Ale jaka metoda i procedura jest stosowana, aby znaleźć te Istotę? Święci i mistycy dotarli do tego samego wniosku poprzez eksperymentowanie. Hipoteza, że istnieje Twórca, może być sprawdzona wchodząc do naszego wnętrza.

Naukowcy duchowości odkryli wyższe częstotliwości istnienia daleko poza tym, co wszechświat fizyczny może tolerować. To, co znaleźli, gdy wpadli do środka, jest kontakt z wyższymi formami Światła i Dźwięku poza tym, co jest możliwe na tym świecie. Okazało się, że w centrum swoich ciał fizycznych i umysłowych istnieje esencja energii światła i dźwięku, która jest świadoma.

LUZ.IMPLANTESŚwiatło i Dźwięk , które są w nas, nie mogą być zniszczone taj jak materia zewnętrzna. One są stałe, trwałe, niezmienne i wieczne. Duchowość jest logicznym procesem, który można zracjonalizować, można ustawić i możemy sami sprawdzić poprzez doświadczenie.

Mirko3Duchowość wykracza poza religię w tym sensie, że jest środkiem, za pomocą którego możemy w pełni zrozumieć SIEBIE, możemy znaleźć naszą relację z Twórcą. Mogą istnieć ludzie, którzy nie są religijni lecz duchowi. Dlatego duchowość mówi o doświadczeniach mistycznych, w których opierają się wszystkie religie i pisma.

Aguila Mirko


14 lutego 2014, 18:19


4 komentarze


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
ANTY – „GURU”

Ostatnio spotykam ludzi z którymi nie wiem dlaczego zaczynamy rozmawiać na temat „guru” w życiu każdego z nas. Zawsze podkreślam,...

Zamknij