Aguila Mirko

PIERŚCIEŃ ŚWIATŁA – PHOTON BELTNasza planeta Ziemia zmierza w obecnym czasie do wielkich przemian. My, mieszkańcy tego globu żyjemy aktualnie na krawędzi starego i nowego świata.Czasy obecne dobrze rozpoznali Majowie, doskonali matematycy, astronomowie i astrologowie. Znani też ze swojego doskonałego kalendarza Tzolkin, który aż 22 razy dokładnie określił wszystkie ważne cykle słoneczne. Według kalendarza Majów w roku 1987 kończy się stary piąty świat. Ziemia wychodzi z okresu nocy i rozpocznie nową epokę w szóstym świecie.

Obecnie żyjemy ” pomiędzy światami”. Ten czas jest zwany inaczej Apokalipsą. Majowie nie opisują szóstego świata, kończą swój kalendarz 21 grudnia 2012. Podczas Apokalipsy w czasie ” pomiędzy dwoma światami” dużo ludzi dozna wielkich przemian na rożnych odmiennych polach. Nasza Ziemia zmieni swoje położenie we wszechświecie. Ruchem spiralnym przesunie się z trzeciego do piątego wymiaru. Zmieni się na Ziemi całkowicie energia, z wibracji solarnych na wyższe galaktyczne.

Już Edmund Halley (1655-1742) odkrył dziwną przestrzeń wokół Plejad. Sto lat później Friedrich Wilhelm Bessel potwierdził odkrycie Halleya. W roku 1961 Paul Otto Hesse doniósł o niezwykłym pierścieniu światła o nieprawdopodobnych rozmiarach – 760 000 bilionów mil szerokości. Potwierdziły to badania prowadzone przez satelity. Astronomowie zauważyli wielki pas światła wokół Plejad opasujący je niczym obrączka.

Promienie idące z Centralnego Słońca Alkione są ułożone z północy na południe. F. W. Bessel również obwieścił światu, że nasz glob jest niemalże jedną minutę przed zetknięciem się z tym pierścieniem. Zaobserwował ruch tego pasa światła i obliczył cały jego cykl obrotu wokół Alkione. Określił go na około 25 000 lat ziemskich. Pas ten jest pasem wielkiej światłości o wielkiej radiacji, naukowcy nazwali go Photon Belt (Pas Światła) Photon Belt zwany również Quantum zawiera w sobie energie gamma, X-rays, widzialnego światła i niższych energii o częstotliwości radiowej. Podrożuje po wszechświecie wokół Centralnego Słońca Alcione – jednej z siedmiu gwiazd Plejad, ruchem odwrotnym do wskazówek zegara z prędkością światła. Jego obrót – pełna orbita wynosi 25 860 lat. Centralne Słońce Alkione jest ustawione w pośrodku wszechświata. Jest niczym latarnia w środku morza, która rozświetla ciemności.

W tym czasie nasz układ słoneczny musi przejść dwa razy przez tą falę światła, raz od północy, drugi raz od południa. Niesie dwa okresy ciemności i dwa okresy światła. Czas ciemności jest pasem głównym, najdłuższym w rotacji dookoła Centralnego Słońca. Każdy z tych okresów to ok.10 500 lat.+ ok 430 lat co daje (10 500 + 430 = 10 930 x 2 = 21 860). 430 lat – są to lata zbliżania się do tego pierścienia, dające już przebłyski innych czasów – ale nadal jeszcze je zakrywają jakby wielką mgłą. Za każdym okresem 10500 lat ciemności i po przejściu przez okres ” mglisty” zwany naukowo Nebulą, nadciąga wielki pas światła. Trwa on ok 2000 lat.

Zatem 21 860 + 4000 ( 2000×2) = 25860 lat, to jest jedna orbita wokół Alkione. Po wyjściu ze światła (2000 lat) ponownie zaczyna się fala ciemności ok 10 500 lat. Nie jest łatwo zrozumieć ten cały cykl kosmiczny. Jest określany jako fenomen. W czasie kiedy nadciąga ta wielka fala światła następuje na ziemi wielki rozwój spirytualny i rozkwit na naszym globie, Złoty Wiek. Okres podroży tego Pierścienia jest zwany – cyklem 26 000 letnim. jest on bardzo ważny i owocny w zrozumieniu Boskich prawd i celów.

Uczeni wyliczyli, że Ziemia zetknie się z Pasem Światła ok. roku 2011. Cały ten proces można porównać do oddechu Wszechświata, jednego wielkiego rytmu – wdechu i wydechu i dwóch faz spoczynku. Oddech Boga – jako pełny cykl trwa ok 26 000 lat. W czasie tego cyklu zachodzą potężne przemiany w całym wszechświecie.

Pierścień Światła – wielka elektromagnetyczna energia,wielkie światło jest już … tuż .. tuż…

Dzień 21 grudnia 2012 jest dniem kiedy według wierzeń Majów ten Pierścień Światła jak rzeka wpłynie i zetknie się z naszą planetą. Wywoła potężne zmiany nie tylko na naszym globie, ale również w psychice i ciele człowieka. Rozwinie wyższą jego świadomość. Nowe elekromagnetyczne pole, bardziej wysoka częstotliwość zmieni ludzkie ciało na tak zwane semi-eteryczne. Podniesie na wyższą świadomość. Nastąpi wyższy rozwój w ewolucji człowieka. Tą wibrację nazywa się również energią lub promieniowaniem Manasik, która jest naszym pojazdem w transformację i transmutację, w podniesieniu na wyższy poziom świadomości – Świadomości Chrystusa. Manasik energia jest niczym innym jak Świadomością Chrystusa.

Pierścień Światła nie jest nowym zjawiskiem. Znany był przez starożytnych greków i rzymian. Nazywali go Złotym Wiekiem. A owe 11 000 lat ciemności, galaktyczną nocą.

Energia Manasik jak wyliczyli astrofizycy podróżuje po wszechświecie z prędkością ok 29 km /sek. Według nich Energia ta przekroczy granice Ziemi z prędkością 208 800 km/godz. Takie wejście światła w naszą sferę i o tak dużej częstotliwości spowoduje w nas przemiany o wielkości zależnej od naszego aktualnego stanu., (oczyszczenia) „…za jednym mrugnięciem oka…”

Energia Manasik ma spirytualną naturę i po okresie ok 11 000 lat galaktycznej nocy na Ziemi zapali 2000 lat światłości – oświecenia, w każdej jego formie, tak duchowej jak i fizycznej. Człowiek gwałtownie przyśpieszy proces własnej ewolucji.

Przed zbliżającą się wielką energią czystego światła płynie również tak zwany Null-Zone lub Nebula – Strefa Zero. W tych ostatnich dniach, kiedy pas światła będzie stykał się z Ziemią na naszym globie pole magnetyczne spadnie niemal do zera. Wytworzy się próżnia. To zjawisko zmieni biegunowość Ziemi. Encyklopedia Wikipedia pisze: Nebula, nazwa łacińska-nebulea, jest to chmura lub kurz,gas i plasma oddzielająca dwa rożne środowiska o innych wibracjach, niczym ściana. Orginalnie Nebula jest również określeniem na astrologiczny obiekt. Często nazywa się tak drogę mleczną ,lub (przykład) Galaktyka Andromeda inaczej też zwana – Andromeda Nebula. Odnosi się do również do komet.

Strefa Zero jest to więc obszar bardzo mocno skompresowanej energii, w którym pola elektromagnetyczne przenikają się bardzo mocno i zarazem odpychają się od siebie.

Oba te pola muszą się nawzajem przetransmutować w nowy typ magnetyzmu. W konsekwencji nastąpi nowa zmiana pola elekromagnetycznego na Ziemi, co już stopniowo widzimy w codziennym życiu.

Na Ziemi zaistnieje inne pole magnetyczne o bardzo dużej częstotliwości. Wszystkie te zmiany będą powodować większą aktywność wulkanów, nagłe zmiany klimatu, silne wiatry i trzęsienia ziemi. Czym bardziej będzie zbliżał się Pas Światła do Ziemi tym ta aktywność się zwiększy.

Obecność Strefy Zero jest przewidziana ok 110 do 144 godzin (5-6 dni). W tym czasie będzie bardzo ważne jakie będziemy posiadać ciała. W ciałach nieharmonijnych proces ten wywoła gwałtowny szok. Osoby posiadające ciało „czyste” łatwiej znio…są transformację, łatwiej przyswoją wyższe wibracje kosmiczne. Zaczną się budzić zdolności telepatyczne i telekinetyczne. Po przejściu Strefy Zero nastąpi wielka ciemność (ok 36 – 75 godz). A po tej ciemności niespodziewanie wyłoni się zupełna jasność. Atmosfera zmieni się gwałtownie z wielkiej ciemnicy w słońce. Zmieni się pole elektromagnetyczne i nastanie nowa era. Ziemia wejdzie w szósty świat.

Dużym niebezpieczeństwem dla Ziemi są składowiska broni atomowej i wszystkich elektromagnetycznych źródeł. Nadciągająca energia zmieni ich pola działania, mogą wystąpić reakcje łańcuchowe. Jest przewidywane całkowite pozbawienie ludzi prądu elektrycznego. Wysoka wibracja rozładuje wszystkie nasze urządzenia elektryczne.

Podczas kiedy nadciągnie Null Zone i nie będzie nic widać z tej gęstej chmury, znikną słońce i gwiazdy, na Ziemi gwałtownie spadnie temperatura. Jest nawet przypuszczenie, że może osiągnąć – 50 stopni. Świat nagle może się znaleźć w epoce lodowcowej. Załamanie się pogody może doprowadzić do śmierci wielu ludzi. Również należy spodziewać się wielu nieprzewidzianych zmian i nieoczekiwanych sytuacji. Nie chce przedstawiać więcej katastroficznych wizji ale każdy z nas powinien jednak zdać sobie sprawę w jakim czasie żyjemy i co nas czeka w ciągu najbliższych lat.

Wiem również, że nie pozostaniemy bez pomocy. Galaktyczne Federacje pracują nad tym jak pomoc planecie Ziemia. Nie zostawią nas samych podczas tego wielkiego kosmicznego wydarzenia.

A co na to świat?

Już od dawna trwają wielkie dyskusje w świecie naukowców i nie tylko. W związku z nadciągającymi zmianami na Ziemi również zwiększyła się aktywność UFO. Wiele innych obcych cywilizacji chce nam pomoc. Świat jeszcze tego nie rozumie a nawet się obawia. A dużo z nas w ogóle nie wierzy w istnienie innego życia w innych galaktykach. Cały czas trwają obserwacje Pierścienia Światła z Alkione przez NASA. Już od dawna ONZ jeszcze z prezydentem Reganem i Gorbaczowem zastanawiali się nad tym problemem, jak również nad interwencją UFO. Nie łatwy to temat dla nas ziemian. Zawsze największym wrogiem dla świata jest obawa przed nieznanym.

Kiedy już przybędzie do nas ta wielka fala potężnego światła nasza amnezja przestanie istnieć. W człowieku będzie budzić się nowa świadomość i zrozumienie prawd wszechświata.

W tym czasie reinkarnowało się na Ziemi wiele bilionów dusz ze wszystkich galaktyk. Dla każdej z nich to wielka szansa i wyzwanie – przekroczenie wielkich furtek i zjednoczenie ze Świadomością Chrystusa.

A Ziemia zmierza w El Dorado XXI wieku. Wchodzi w nowy rozdział życia w Złotym Wieku – w erze pokoju – tylko w Świetle.

Olga M.G.


25 września 2012, 05:03


8 komentarzy


 • loveelife:

  Całkiem nie dawno (max 2tyg temu) natrafiłam na informacje o Photon Belt. Bardzo zaintrygował mnie ten temat. Cały czas szperałam w różnych źródłach na ten temat i natrafiłam na naprawdę wiele ciekawych artykułów. Bardzo zaskoczyła mnie kwestia, która mówi o tym co będzie oznajmiać zbliżanie się do Ziemi Photon Belt, ponieważ artykuły, które były pisane nawet do 4 lat temu, a już teraz mamy rok 2012 i wszystkie elementy układanki idealnie do siebie pasują! Czytałam nie tylko o Photon Belt, ale również o wierzeniach Majów dotyczących tego, jak i innych, zjawisk oraz o Alkione. Oprócz tego poszperałam w informacjach o UFO, a co ciekawe, najsłynniejsza i jedna z pierwszych spraw dotyczących niezidentyfikowanych obiektów, mianowicie Roswell, miała miejsce w 1942 roku, czyli 70 lat temu! Jakby nie patrzeć to całkiem niedawno, a biorąc pod uwagę wzmiankę o kosmitach, którzy starają nam się pomóc w fazie przejścia, to całkiem racjonalnie wygląda. Dużo czytałam również o strefie 51, co wydaje mi się bardzo zadziwiającą sytuacją…
  Wracając jednak do sprawy to chciałabym zwrócić uwagę na objawy dotyczące zbliżania się Photon Belt (Wszyscy pewnie myślą, że to materialna obręcz otaczająca Alcione, jednak sprawa prezentuje się nieco inaczej. Ów Pas Światła w rzeczywistości posiada formę mgiełki, mgławicy, która powinna się już dawno rozproszyć po galaktyce jednak utrzymywana jest na niezidentyfikowanym polu magnetycznym, które nie pozwala ów mgiełce się rozejść. To brzmi nieprawdopodobnie, lecz zapewne każdy dziwi się co w tym takiego niezwykłego. Otóż ta mgławica posiada pewne nie do końca zrozumiałe właściwości, tzn promieniowanie, czy coś w ten deseń, jednak te informacje są bardziej rozbudowane i nie będę na ten temat dyskutować "w nawiasie"). Otóż objawy są takie:

 • loveelife:

  1) Spotkanie ludzi z tą samą „duszą”. Spotykamy jedną lub więcej osób, z którymi czujemy się całkowicie „połączeni”. Uczucie otwartego serca, dużo emocji i chęć połączenia się z tą osobą lub ze wszystkimi. To tez może się zdarzyć w dużych grupach (Ja na przykład w lutym spotkałam w nowej szkole dziewczynę, z którą nadawałam na tych samych falach. Oprócz tego "przypadkiem jest" że urodziny ma dzień po mnie).
  2) Spotkanie pokrewnymi duszami. Spotykamy osoby o naszej wibracji, nie potrzebujemy słów do komunikowania się, natychmiast ustanawiamy łączność telepatyczną, miłosną, nie zobowiązującą. Nie obchodzi nas jej osobista historia, jest całkowita akceptacja, nie ustawiamy programów lub strategii, płyniemy w czasie. Gdy spotykamy się fizycznie, generuje się taka energia, że inni odbierają ją tak jak energię elektryczną.
  3) Bardzo przyjemne sny. Budzimy się z poczuciem, że byliśmy w pięknym miejscu i ze wspaniałymi ISTOTAMI, pamiętamy je bardzo szczegółowo, natura jest bujna i piękna, są kolorowe światła, kryształowy, złoty, platynowy … czasami pokazują nam wyraźne przekazy, inne po prostu przekazują nam uczucie miłości i radosnej energii. Budzimy się szczęśliwi, a uczucia przedłużają się na cały dzień.
  4) Wizualizacji energii. Widzimy wokół nas latające kolorowe kule, geometrię światła, widzimy błyski w aurze innych. Inni widzą czakrę serca z mandalą trójkątów tantrycznych oświetlonych na klatce piersiowej albo trzecie oko ze swoim kolorem indygo.
  5) Poczucie synchronizacji. Wszystko płynie synchronicznie, wychodzimy z domu, wszystkie światła mamy zielone, zawsze znajdzie się miejsce dla naszego pojazdu. Zegarki pokazują 11.11, 2:22, 3:33, 4:44 do 5:55, tablice samochodowe tez z liczbami mistrzowskimi. Pomyślimy, że musimy coś rozwiązać i rozwiązanie przychodzi samo. Pomyślimy o kimś, do kogo chcemy zadzwonić lub zobaczyć i osoba ta pojawia się. Wszystko płynie w synchronizacji, jesteśmy jak woda.
  6) Pełne zaufanie, że wszystko jest dobrze. Postawa obserwacji. Patrzymy na zewnętrzną rzeczywistość i mimo tego co widzimy, pozostajemy wewnętrznie przekonani, że wszystko jest w porządku. Jest poczucie absolutnej pewności.
  7) Wizualizacja i poczucie, że wszystko wokół topi się. Wspólna rzeczywistość zaczyna wibrować i staje się przejrzysta, wszystko wydaje się być żywe. Silne poczucie JEDNOŚCI, nie istnieje podział w tych częstotliwościach, nasze ciało tętni ze wszystkim. Ekstaza.
  8)Bezwarunkowa miłość do wszystkiego i wszystkich, potrzeba podziękowań. Nasze serce jest otwarte, i czujemy miłość do wszystkiego. Łzy płyną z byle jakiego powodu i czujemy się bezbronni, ale spokojni. Wszystko jest boskie, wszystko jest święte.
  9) Zapach róż i innych kwiatów. Twórca, anioły i wielu innych wrażliwych mistrzów, darują nam manifestację zapachów, często podczas medytacji w grupie lub gdy bierzemy udział w ceremonii. Balsamy aromaty pozwalają nam zharmonizować się i zrelaksować. Pomaga nam wyłamać się z racjonalnych struktur, sceptycyzmu oraz pomaga myśleć o cudach.
  10) Spontaniczne i ekstatyczne przeżycia. Nieoczekiwanie nasze ciało daje nam poczucie dobrobytu, nasza kundalini spaceruje przez całe ciało i daje nam ogrom przyjemności. Osobista Ekstaza.
  Oto niektóre mniej przyjemne objawy fizyczne, zwłaszcza gdy nie jesteśmy w harmonii i straciliśmy pewność, że wszystko jest dobrze. To jest częścią przejścia z jednego do drugiego wymiaru, tak jak wahadło, dotąd aż odnajdziemy harmonię:

 • loveelife:

  1) Uczucie elektrycznego mrowienia w całym ciele. Energia płynie w twoim organizmie inaczej i bardziej intensywnie, wydaje się, że tysiące igiełek kują razem lub na przemian, zwłaszcza w rękach i nogach, po kręgosłupie i po plecach, jest to przebudzenie kundalini. Najważniejszym tu jest nie opierać się, ale pozwolić jej przepływać, pomaga w tym głęboki oddech, zobaczysz wtedy, że to uczucie staje się delikatne i przyjemne.
  2) Zawroty głowy i poczucie bycia w letargu. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Poczucie, że tracimy kontrolę nad rzeczami, a zwłaszcza nad czasem. Najlepsza pomoc, chodzić boso i ćwiczyć uziemienie wszystkie wcielenia tu i teraz, np. w medytacji.
  3) Bóle mięśni i bóle głowy. Czasami nie czujemy się dobrze z tym co robimy, mamy poczucie winy, że nie jesteśmy "normalni", że wszystko w naszym życiu dzieje się inaczej. Także wtedy, gdy organizm otrzymuje energię o wysokich drganiach a ta zderza się z naszymi sztywnymi strukturami, co powoduje walkę przechodząc przez ciało, a opór wobec zmian sprawia, że jest to bolesne. Pomaga w tym, dobra dieta oczyszczająca bez żywności powodującej zakwaszenie organizmu (mąki rafinowane, kawa, napoje gazowane, itp. ..) pijemy herbatki ziołowe detoksykujące, wzmożona aktywność fizyczna (spacery, joga, tai-chi, …) A najlepszym sposobem łagodzenia bólu jest płacz, polecam dużo płakać. Pić dużo wody.
  4) Uderzenia i bóle serca. Serce jest jednym z najbardziej wrażliwych sfer naszego ciała, właśnie ono pozwala nam łączyć się z tą wewnętrzną przestrzenią, w której nie istnieje czas i możemy nazywać ją 4D. Nasze serce rośnie energetycznie i reaguje na nasze obawy na zmiany. Najlepszy sposób to akceptować i puszczać. Możesz tez oddychać głęboko przeponowo, za każdym razem gdy Ci się to zdarzy.
  5) Grypa, przeziębienia i nagle zapalenie wirusy. Ciało przekroczyło poziomu nasycenia i to przyczynia się do jego kryzysu. Zaleca się po prostu odpocząć i wypić dużą ilość wody.
  6) Biegunki i wymioty. To spowodowane jest również sytuacją skrajnego napięcia. Opór wobec zmian powoduje, że ciało nie toleruje niczego co nie jest w rezonansie z nową częstotliwością, więc organizm samo oczyszcza się. Zalecane jest picie dużej ilości wody.
  7) Uderzenia gorąca, pocenie w dzień lub w nocy. Organizm potrzebuje oczyszczenia i spala wszystko, co nie służy mu na poziomie komórkowym. Toksyny odparowują. Ponownie zaleca się pić dużą ilość wody i kąpiele w soli morskiej.
  8)Zmiany w strukturze żywienia. Powoduje, że nie chcemy jeść ani o tych samych godzinach co przedtem, ani takich samych ilości jak przedtem. Słuchaj, co mówi ci twoje ciało, być może nadszedł czas, aby zmienić swoje nawyki żywieniowe.
  Inne objawy na poziomie umysłowym i emocjonalnym:

 • loveelife:

  1) Żywe sny. Nie zawsze przyjemne, bardzo często prześladowania. Ciało emocjonalnie przeciążone potrzebuje drenażu i czyni to poprzez sny. Są one bardzo przydatne, żeby wiedzieć, jakie są obawy i przekonania, które hamują naszą ewolucję. Polecam praktykować codzienną medytację , co pozwoli na integrację procesów umysłowych i emocjonalnych.
  2) Ataki paniki. Duszność, poczucie że wszystko robi się czarne, omdlenia, hiperwentylacja, zawroty głowy. Gdy zmiany częstotliwości są bardzo szybkie, ciało emocjonalne reaguje broniąc się i podkreślając, to na co mamy zwrócić uwagę dla uzdrowienia. Najlepszy sposób do pokonanie tych uczuć jest skupienie się na chwili obecnej, wolny oddech przeponowy.
  3) Beznadzieja, smutek i depresja. Luka ze światem zewnętrznym, widzimy tylko przemoc, zniszczenie, wszystkie struktury, które dawały nam poczucie bezpieczeństwa padają, pojawia się poczucie bezradności. Podstawowe zalecenia w tym jest odłączenie się od Matrixu, czyli być selektywnym z telewizją i radiem, oddalić się od mediów, zwłaszcza telewizyjnych wiadomości. Bardzo ważną terapią leczniczą jest połączenie się z przyrodą, chodzenie na spacery, w góry, po łąkach, na plaży, oglądać wschody i zachody słońca, brać delikatne kąpiele słoneczne.
  4) Dezorientacja. Uczucie, że nie wiesz gdzie jesteś, poczucie zagubienia na ulicy, nawet obcy we własnego domu, nie wiedzieć w którą stronę iść. Przechodząc z jednego do drugiego wymiaru zmieni się nasza wizja o rzeczach, znajdujemy się balansując między 3D, 4D i 5D, ale to uczucie obcości zniknie w miarę zaakceptowania tych nowych wydarzeń.
  5) Rozproszenie, utrata pamięci. Strata obecnej pamięci, tracimy rzeczy, nie wiemy co mięliśmy robić w za chwilę, zapominanie. Spowodowane jest to przez zmianę pola elektromagnetycznego matki ziemi. Nasza pamięć jest rejestrowana tak jak taśma magnetyczna, wachania pola magnetyczne powodują usunięcia jakichś wspomnień. Ponownie polecane jest uziemienie się, bycie obecnym, bycie świadomym. Praktykować medytację.
  6) Zmiany w strukturze snu. Albo nie możemy spać albo budzimy się w określonym czasie (3 lub 4 rano). Lub odwrotnie śpimy przez długi czas bez przerwy. Jest to związane ze zmianami w czasie, tj.,nasze dni skracają się, czas nagli, a my jeszcze „mierzymy” go z tym samym miernikiem : zegarek 24-godzinnym. Wszystko minie, na razie polecam akceptację, medytację i relaks w tych okresach.
  7) Ekstremalne odrzucenie. Może to być odrzucenie ludzi, zwierząt, rzeczy, jedzenia, zapachów, dźwięków. Uczucia te są oparte na naszych ideach separacji, które być może odrzuca bardziej twój cień, który nie jest zintegrowany. Obserwuj, które lustro pokazuje to odrzucenie, poproś o integrację, skonfrontuj się ze swoim cieniem, poproś o męstwo i odwagę, jest to szansa dla twojego rozwoju.
  8)Karuzela emocji, utrata kontroli. Przejść przez wiele emocji w krótkim okresie czasu, czując, że nie możemy ich kontrolować. Serce było tak zamknięte na czucie, że teraz odczuwa chaotycznie, nadrabiając zaległości. Pozwól na wyrażenie swoich emocji, gdy one zostaną uwolnione nastąpi harmonia.

  Wszystko to co dzieje się jest częścią Wielkiej Zmiany Ery, żyjmy w pełni w nowej energii miłości.
  To tak z gróbsza tyle z tych ważniejszych rzeczy, które bym jeszcze uchwyciła w tym artykule, jednak na podstawie wielu artykułów, które czytałam , dokleiłabym tutaj duuużo duuuużo więcej informacji :D
  Pozdrawiam :D

 • loveelife:

  Ze względu na ograniczenie znaków w komentarzu, musiałam rozczłonkować mój monolog :D

 • SIEĆ SZTUKI PLANETARNEJ - POLSKA - PLANET ART NETWORK:

  IN LAK'ECH!!!!i dziękujemy za obszerna relacji :)
  1 Orzeł Mirko

 • Ahmed Burkinafaso:

  dobrze wariatka ;) czego żeś ty sie kobiecino nacpała, ja tez to chce :)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
Siedem Praw Duchowych

Na drodze Lakota, jesteśmy nauczani, że powinniśmy żyć zgodnie z siedmioma głównymi prawami duchowymi lub głównymi wartościami.  

Zamknij