Aguila Mirko

WIELKI ŚWIĘTY KRĄG ŻYCIA.Na początku czasów ludzkości Stwórca kazał swoim stworzeniom usiąść w kole na Matce Ziemi i zaczął opowiadać o każdej Rasie, o ich indywidualnych obowiązkach i ich roli w Wielkim Świętym Kole Życia. Święta Nauka została rozdzielona na cztery równe części a każda z nich oddana do innego plemienia. Następnie cztery plemiona zostały wysłane w cztery strony świata, a każde z nich z tą szczególną wiedzą.

 

 

 

Ludziom Żółtym powierzono DUCHA, a ich elementem był Ogień. Czarnym Ludziom została zlecona DUSZA, a ich elementem była Woda. Biali Ludzie dowiedzieli się o UMYŚLE, a ich elementem było Powietrze. Czerwoni Ludzie dostali CIAŁO FIZYCZNE, a ich elementem była Ziemia.

Więc każda Rasa otrzymała jedną czwartą prawdy o stworzeniu, ale w miarę upływu czasu, zapomnieli, że ich wiedza jest niekompletna. Każdy myślał, że wiedza, którą ma jest całą prawdą, wtedy Wszyscy wszczęli walkę pomiędzy sobą.

Białym ludziom powiedziano, że jako misję specjalną mają doradzać innym Rasom i gromadzić się wspólnie przy naradach. W trzech poprzednich okresach, ta misja była powierzona rożnym Rasom, ale każda nadużyła tego przywileju i Stwórca zniszczył wszystkich ludzi swoimi mocami. Wulkany zniszczyły świat po erze ognia. Epoka lodowcowa zniszczyła świat po erze ziemi. Potop przyszedł po erze wody, a obecnie przychodzi era powietrza. Białym ludziom mówiono, że wiedza UMYSŁU, jest bardzo potężna i należy być bardzo ostrożnym w jej używaniu, jeśli nie chcemy, aby świat nie został zniszczony przez powietrze.

Niestety Biali Ludzie zapomnieli o ostrzeżeniu samego Stwórcy i podczas ich wędrówki po Ziemi, zamiast obradować z innymi Rasami i wprowadzać inne ćwiartki wiedzy, by tworzyć całą pełną prawdę, wykorzystali potęgę umysłu, by zdominować inne Rasy.

Udali się do Żółtych Ludzi i przynieśli im uzależnienie od opium, by ich zniewolić, zamiast uczyć się o Duchu. Udali się do Czarnych Ludzi, przykuli i zniewolili ich, zamiast uczyć się o Duszy. Kiedy przybyli do Ameryki, przywieźli Żółtych i Czarnych Ludzi jako niewolników i zaczęli podbijać Ludzi Czerwonych. Nawet nie starali nauczyć się wiedzy o Ciele i o pielęgnacji Ziemi, która była wiedzą Ludzi Czerwonych, lecz usiłowali ich zniszczyć.

I z pewnością w naszych czasach, niszczenie lasów, które produkują tlen i środowisko, zanieczyszczenia paliwem kopalnianym i zniszczenia chemiczne oceanów i warstwa ozonowa, doprowadzi do zniszczenia świata poprzez zanieczyszczenia powietrza – element , który reprezentuje wiedzę Ludzi Białych, UMYSŁU.

Ludzie UMYSŁU, uważają, że ich wiedza, jest wszystkim czego potrzebujemy. Dlatego niszczą CIAŁO MATKI ZIEMI, oraz ignorują DUCHA i DUSZĘ. Jednakże, wciąż możemy naprawić KOŁO ŻYCIA i przywrócić równowagę Ziemi. Możemy to zrobić budując Święte Kręgi i żyjąc zgodnie z naukami ich Medycyny.

Little Bear

1 OZREŁ MIRKO

 

 


26 listopada 2012, 04:40


2 komentarze


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
PACHA, SPOSÓB ABY ZROZUMIEĆ ŻYCIE.

PACHA, termin Quechua – Aymara (języki indian z Andów) pochodzi z połączenia dwóch słów : PA, który pochodzi od słowa...

Zamknij